Start > Eindexamens 2010, Taal > Examen Nederlands

Examen Nederlands

Er is nogal wat te doen over een formulering in het examen Nederlands (VWO) van afgelopen maandag. Er moest een samenvatting worden geschreven, die aan bepaalde voorwaarden voldeed.
Het gaat om de volgende zin:

Uit je samenvatting moet duidelijk worden met welke redenering kosmopolitisme geen alternatief wordt gevonden voor de behoefte aan een nationale identiteit.

In de tekst staan een aantal argumenten die gezamenlijk de ‘redenering’ vormen en in het correctievoorschrift wordt aan elk argument een punt toegekend.
Veel leerlingen gaven echter één argument, vanwege het enkelvoud van redenering.
Deze leerlingen beweren nu dat de formulering van de opdracht fout is. Op veel fora wordt dit besproken en eerlijk gezegd snap ìk de redenering van deze leerlingen niet!
Een redenering is volgens Van Dale o.a.  ‘het redeneren’, ‘bewijsvoering’, ‘betoog’. Elders lees ik als definitie: het proces waarmee men van een aantal argumenten, premissen of axioma`s tot een standpunt of conclusie komt.

In de stof die de leerlingen voor het examen moesten bestuderen staat ook nog eens duidelijk aangegeven wat een redenering is. Er is bij een redenering sprake van een gedachtegang die bestaat uit meer argumenten.
Met betrekking tot een vak als Nederlands mag je toch ook van  leerlingen (en zeker van VWO-leerlingen) verwachten dat ze de bewuste formulering goed interpreteren!

Nu lees ik over deze kwestie het volgende op  www.eindexamen.3fm.nl:

Het College voor Examens buigt zich nu over een aanpassing op het correctievoorschrift.

Ik hoop echt dat het bij buigen over blijft en dat het niet buigen voor wordt!

Eindexamens 2010, Taal

 1. Stijn
  22 mei 2010 op 13:02 | #1

  Goed punt. Maar de vraagstelling had duidelijker gemogen. Om even een voorbeeld te geven:
  “De gevaarlijke terrorist zit eindelijk in de gevangenis, omdat de politie hem wist te arresteren. Dit kwam doordat de terrorist zijn vlucht eindelijk staakte, omdat hij aan de rand van een afgrond stond. Was hij doorgerend, dan was hij zijn dood tegemoet gevallen. Hier op aarde kennen we immers de zwaartekracht, die veroorzaakt wordt materie elkaar aantrekt.”

  En nou wordt gevraagd om hiervan de redenering te geven. Zou het volstaan om te vermelden dat de terrorist in de gevangenis zit, omdat de politie hem eindelijk wist te arresteren?
  Of moet ook nog vermeld worden dat de terrorist eindelijk zijn vlucht staakte.
  Moet dan ook nog vermeld worden waarom hij zijn vlucht staakte?
  Moeten daar nog verdere verklaringen voor worden gegeven?

  Je snapt natuurlijk wel dat je op deze manier eindeloos lang door kan gaan.

  De vraag had dus duidelijker gesteld moeten worden. Bijvoorbeeld:
  “Noem de drie argumenten die gebruikt worden in de redenatie waaruit geconcludeerd wordt dat kosmopolitsme geen alternatief is voor trots op de eigen nationale identiteit.”

  Was dat nou zo moeilijk geweest? De makers van het examen hoeven zich toch niet aan een maximum aantal woorden te houden?

 1. Nog geen trackbacks.

:-D :oops: :-? :wink: :roll: :-P :) :-x :-| :cry: 8-O :-o :lol: :( more »