Archief

Archief voor de ‘Eindexamens 2010’ Categorie

Examen Nederlands

20 mei 2010

Er is nogal wat te doen over een formulering in het examen Nederlands (VWO) van afgelopen maandag. Er moest een samenvatting worden geschreven, die aan bepaalde voorwaarden voldeed.
Het gaat om de volgende zin:

Uit je samenvatting moet duidelijk worden met welke redenering kosmopolitisme geen alternatief wordt gevonden voor de behoefte aan een nationale identiteit.

In de tekst staan een aantal argumenten die gezamenlijk de ‘redenering’ vormen en in het correctievoorschrift wordt aan elk argument een punt toegekend.
Veel leerlingen gaven echter één argument, vanwege het enkelvoud van redenering.
Deze leerlingen beweren nu dat de formulering van de opdracht fout is. Op veel fora wordt dit besproken en eerlijk gezegd snap ìk de redenering van deze leerlingen niet!
Een redenering is volgens Van Dale o.a.  ‘het redeneren’, ‘bewijsvoering’, ‘betoog’. Elders lees ik als definitie: het proces waarmee men van een aantal argumenten, premissen of axioma`s tot een standpunt of conclusie komt.

In de stof die de leerlingen voor het examen moesten bestuderen staat ook nog eens duidelijk aangegeven wat een redenering is. Er is bij een redenering sprake van een gedachtegang die bestaat uit meer argumenten.
Met betrekking tot een vak als Nederlands mag je toch ook van  leerlingen (en zeker van VWO-leerlingen) verwachten dat ze de bewuste formulering goed interpreteren!

Nu lees ik over deze kwestie het volgende op  www.eindexamen.3fm.nl:

Het College voor Examens buigt zich nu over een aanpassing op het correctievoorschrift.

Ik hoop echt dat het bij buigen over blijft en dat het niet buigen voor wordt!

Eindexamens 2010, Taal

Eindexamens 2010

18 mei 2010

Gisteren heeft middelste dochter de VWO-examens biologie en Nederlands gemaakt.

Nederlands was heel goed te doen. De tekst waarover 20 vragen werden gesteld ging over het idealisme van vroeger en het idealisme van de huidige generatie twintigers. Van een andere tekst moest een samenvatting worden gemaakt en dat was ook niet te moeilijk. Voor de aardigheid heb ik het examen Nederlands ook gemaakt, dus ik weet waar ik het over heb. Dochter is het met mij eens.

Biologie is op dit niveau voor mij te moeilijk, dus kan ik alleen maar iets zeggen over hoe mijn dochter dit heeft ervaren. Ze is erg teleurgesteld over dit examen en met haar vele anderen, zo blijkt uit de statistieken (www.examenklacht.nl/statistiekenen uit de diverse fora, zoals bijvoorbeeld de shoutbox van www.eindexamen.3fm.nl. Vooral het feit dat heel veel kennisgebieden niet aan de orde zijn gekomen levert de meeste frustratie op.

Mijn dochter heeft gisteren geprobeerd een klacht in te sturen, maar de hele avond was dat niet mogelijk vanwege te grote drukte. De media waren gisteren om vier uur wel erg snel met hun conclusie dat er veel mindere klachten waren dan andere jaren.
Dochter heeft uiteindelijk zojuist een klacht ingestuurd met woorden van deze strekking:

Het examen biologie was veel te eenzijdig. Heel veel onderwerpen die we wel moesten kennen zijn niet aan bod gekomen, zoals erfelijkheid, evolutie, populatiegenetica, hormonen, voeding, vertering en gaswisseling. Hardy-Weinberg en kruisingsschema’s etc. kwamen ook totaal niet terug in de vragen.
Het hele examen bestond bijna alleen maar uit ecologie en er was  relatief veel scheikunde (terwijl ik geen scheikunde heb!) Normaal gesproken ben ik  nogal goed in biologie, maar dit examen vond ik echt te moeilijk, mede omdat de vraagstelling erg vaag was.
De examens van de afgelopen jaren heb ik allemaal gemaakt om te oefenen en die examens waren veel veelzijdiger en gemiddeld kwam ik twee hele punten hoger uit dan met dit examen.

Ik vind het terecht dat de jongelui dit soort klachten insturen. Aan de hand van het aantal klachten en vooral de inhoud van die klachten gaat het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) in gesprek met het College voor Examens (CvE). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het CvE heeft verklaard dat het LAKS de enige partner is waarmee ze direct contact hebben en waarmee ze in gesprek zijn.

Eindexamens 2010, Privé

Hallo allemaal

16 mei 2010

Ik herinnerde me opeens dat ik nog een weblog heb…
De laatste tijd heb ik veel in het verleden vertoefd, aangezien ik mij met de archieven van mijn vader heb bezighouden. Wat heeft die man veel bewaard en wat een schatten ontdek ik!

Zo heb ik bijvoorbeeld  een grote stapel briefkaarten gevonden van mijn grootouders uit de Eerste Wereldoorlog. Ze waren verloofd en hij was 26 toen hij werd opgeroepen als grenadier. Zij was 18.
Ik zal er binnenkort iets van laten zien.

Morgen beginnen de eindexamens. Middelste dochter doet VWO-examen en ze begint morgen met biologie en Nederlands. Spannend, maar het geeft ook altijd een heel aparte, leuke sfeer in huis. Vrijdag over een week is ze klaar en dan is het wachten tot 17 juni voor de uitslag. De cijfers zijn ook nog van belang als je, zoals mijn dochter, je voor een lotingsstudie hebt ingeschreven.

Normaal ben ik niet zo van regelmaat en rust in huis, maar de komende weken zal ik daar mijn best voor doen! Als een echte goede moeder. ;-)

Eindexamens 2010, Privé