Archief

Archief voor de ‘Taal’ Categorie

Gekaapte brieven

8 oktober 2012

Sinds vandaag online: www.gekaaptebrieven.nl

Brieven uit de 17e en 18e eeuw, geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt.

Het zijn vaak heel interessante brieven, zowel van de achterblijvers als van de schepelingen.

Archieven, Geschiedenis, Taal

De worst van Rutte

9 oktober 2010

Gisteren sprak Mark Rutte worden met de volgende strekking:

“Formatie is zoiets als het maken van een worst, maar dan in het openbaar. Je wil niet weten wat er in zit, maar hij is wel lekker.”

Dat is voor mij nou net de reden waarom ik nooit worst eet. Ik wil weten wat ik binnen krijg. Ik vertrouw het gewoon niet, wie weet wat ze er allemaal ingestopt hebben.

Zo is het ook met de worst van Rutte. En Rutte liegt natuurlijk, want zijn worst is helemaal niet in het openbaar gemaakt. We weten totaal niet wat er allemaal in zit aan toezeggingen, gekonkel, pressie, rechts- en eigenbelang.

Rutte vindt zijn worst lekker en over smaak valt niet te twisten, maar ik vind hem onsmakelijk. Hij is mij te oud, te wit en te mannelijk. Rutte mag hem houden.

Politiek, Taal

Het loodje leggen

28 september 2010

NOS: Onderhandelaars hakken laatste knopen door

PVV-fractievoorzitter Wilders hoopt dat het gaat lukken. “We zijn de laatste loodjes aan het leggen”, aldus Wilders.

Ik ken alleen de uitdrukking ‘het loodje leggen’, wat zoveel betekent als ‘doodgaan’, ‘opgeheven worden’, ‘failliet gaan’, enz..
Wilders maakt er zelfs een meervoud van, ‘de loodjes leggen’. En dit in verband met de formatie…  Lijkt me niet best.

Lachen, Politiek, Taal

Lachen met Mark, Maxime en Geert (2)

15 september 2010

“Ik ben ervan overtuigd dat zij ervan overtuigd zijn dat ze er uitkomen.”

Deze zin van Oud-informateur Tjeenk Willink afgelopen maandag vind ik prachtig.
Taalkundig misschien niet zo mooi, maar magistraal qua inhoud.

nos.nl 13-09-2010

Lachen, Politiek, Taal

Leuke krantenkop

29 augustus 2010

Die Belgen kunnen het zo leuk zeggen:

“André Rieu op de sukkel met evenwichtsorgaan”

Zie hier: www.gva.be

Opmerkelijk, Taal

Examen Nederlands

20 mei 2010

Er is nogal wat te doen over een formulering in het examen Nederlands (VWO) van afgelopen maandag. Er moest een samenvatting worden geschreven, die aan bepaalde voorwaarden voldeed.
Het gaat om de volgende zin:

Uit je samenvatting moet duidelijk worden met welke redenering kosmopolitisme geen alternatief wordt gevonden voor de behoefte aan een nationale identiteit.

In de tekst staan een aantal argumenten die gezamenlijk de ‘redenering’ vormen en in het correctievoorschrift wordt aan elk argument een punt toegekend.
Veel leerlingen gaven echter één argument, vanwege het enkelvoud van redenering.
Deze leerlingen beweren nu dat de formulering van de opdracht fout is. Op veel fora wordt dit besproken en eerlijk gezegd snap ìk de redenering van deze leerlingen niet!
Een redenering is volgens Van Dale o.a.  ‘het redeneren’, ‘bewijsvoering’, ‘betoog’. Elders lees ik als definitie: het proces waarmee men van een aantal argumenten, premissen of axioma`s tot een standpunt of conclusie komt.

In de stof die de leerlingen voor het examen moesten bestuderen staat ook nog eens duidelijk aangegeven wat een redenering is. Er is bij een redenering sprake van een gedachtegang die bestaat uit meer argumenten.
Met betrekking tot een vak als Nederlands mag je toch ook van  leerlingen (en zeker van VWO-leerlingen) verwachten dat ze de bewuste formulering goed interpreteren!

Nu lees ik over deze kwestie het volgende op  www.eindexamen.3fm.nl:

Het College voor Examens buigt zich nu over een aanpassing op het correctievoorschrift.

Ik hoop echt dat het bij buigen over blijft en dat het niet buigen voor wordt!

Eindexamens 2010, Taal

Hun hebben?

10 februari 2010

Ik hoor het steeds vaker en het stoort mij enorm:
Het gebruik van ‘hun’ als onderwerpsvorm.

Mijn jongste dochter zit in de vierde klas van het VWO en voor haar is ‘hun hebben’ al bijna gewoonte geworden.

De oudste drie kinderen gebruiken het (nog) niet en het valt ook hun op. (Over het niet consequente gebruik van ‘hun’ en ‘hen’ zal ik het nu maar niet hebben).
Mijn idee is dan ook dat het in snel tempo erger wordt met de verwording van onze taal.

Helen de Hoop, hoogleraar Taalkunde, en Ronald Plasterk, minister van Onderwijs waren gisteren bij DWDD heftig aan het kissebissen over de vraag of ‘hun hebben’ niet gewoon geaccepteerd zou moeten worden als correct Nederlands.

De argumenten van Helen de Hoop hebben we nauwelijks kunnen horen, maar zij is in ieder geval voorstander van legalisering van het gebruik van ‘hun’ als onderwerpsvorm van het persoonlijk voornaamwoord voor de derde persoon meervoud.

Ronald Plasterk gaf aan, het gebruik van ‘hun’ als onderwerpsvorm niet goed te keuren. Jammer dat zijn argumenten niet valide waren. Hij verwarde telkens veranderende spelling met (eventueel) veranderende grammatica.

Plasterk had zich beter moeten documenteren door bijvoorbeeld bij De Nederlandse Taalunie of de site van het Genootschap Onze Taal te rade te gaan. Vooral een artikel op de laatste site toont duidelijk aan waarom ‘hun hebben’ fout Nederlands is.

Ik ben benieuwd of ik in de minderheid ben met mijn irritaties over het snel oprukken van incorrecte  (spreek)taal. De minister van Onderwijs heb ik in ieder geval aan mijn kant staan.

Taal

Ontvrienden

26 januari 2010

(het Woordenboek der Nederlandsche Taal)

Volgens Van Dale was het woord van het jaar 2009 ontvrienden.

Het woord werd echter al gebruikt in de zeventiende eeuw en de betekenis ervan in bovenstaand citaat is ‘van vrienden beroven.’
De betekenis van het huidige ‘ontvrienden’ is dus bijna dezelfde als toen. Alleen zijn het nu virtuele vrienden die je uit je eigen netwerk schrapt. Je berooft nu dus jezelf van vrienden.

Er is niets nieuws onder de zon. In een column op Nu.nl toont Onze Taal aan, dat veel zogeheten ‘nieuwe woorden’ al veel langer bestaan.

Onze Taal
Onze Taal-columns op Nu.nl
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal

Taal

Woordpost

18 januari 2010

TIP:

Woordpost is een gratis elektronische uitgave van het Genootschap Onze Taal. Abonnees ontvangen tweemaal per week een e-mail waarin een moeilijk woord in een actuele context wordt verklaard. Wat betekent het? Waar komt het vandaan? Met welke andere woorden heeft het te maken? Hoe spreek je het uit?

woordpost.onzetaal.nl

Taal, Tips

Sneeuw

20 december 2009

Sneeuw, wat een vreemd woord eigenlijk. Het is een oud woord en vroeger werd het anders geschreven.
Van snēo, zo’n duizend jaar geleden, kwam het via sne, snev en snee tot ons als sneeuw.

Ik vond een paar leuke samenstellingen met sneeuw.
Wie kent de betekenis?

sneeuwuitje
sneeuwzotteken
sneeuwbelasting

Foto, Taal